Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Categories

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

Praca zdalna w obecnych czasach, gdy na całym świecie panuje pandemia wirusa, stała się czymś normalnym. W dobie obecnej sytuacji coraz więcej firm decyduje się na umożliwienie swoim pracownikom pracy zdalnej. Do takiej formy przekonały się również agencje reklamowe oraz agencje PR. Są one znacznie bardziej otwarte na ten model pracy, ponieważ tak jak podkreślają - nie będzie już pełnego powrotu do modelu pracy sprzed pandemii.

Dla agencji reklamowych i PR bardzo istotną kwestią jest również zabezpieczenie pracy agencji na pełnych obrotach, a także zorganizowanie działań bez utraty jakości. W związku z tym oprócz narzędzi online, które firmy te wykorzystują na co dzień, postanowiły przenieść również spotkania zespołowe na platformę Microsoft Teams. Wiele z tych firm posiada siedziby w kilku miejscach, dlatego też, dzięki wprowadzeniu takich rozwiązań, zmiany te nie były dużym wezwaniem dla większości pracowników.

Należy zaznaczyć, iż z pracą zdalną wiąże się wiele zalet, do których należy zaliczyć przede wszystkim możliwość zarządzania wieloma projektami, kontaktu z klientami, bądź udziału w przetargach, niezależnie od tego, gdzie w danej chwili się znajdujemy. Forma takiej pracy daje również sposobność samorozwoju np. przez szkolenia online, które coraz częściej są organizowane przez pracodawców. Do pozostałych zalet pracy zdalnej trzeba zaliczyć w szczególności mniejsze koszty dla pracodawcy, wygodę, zaoszczędzenie czasu, jak również wyższe wynagrodzenie. Pracownik może liczyć na wyższe wynagrodzenie odbywając pracę zdalną w większości firm, ponieważ pracodawca ponosi znacznie niższe koszty związane z jego utrzymaniem. 

Praca zdalna może mieć charakter regularny, bądź doraźny. Z kolei klasyfikację, która bierze pod uwagę, ile czasu pracownik wykonuje swoje obowiązki zdalnie można podzielić na: permanentną, naprzemienną, a także uzupełniającą. Praca zdalna permanentną charakteryzuje się tym, że pracownik wykonuje swoje obowiązki zdalnie w pełnym wymiarze godzin. Praca zdalna naprzemienna oznacza, iż pracownik niektóre dni pracuje w domu, a inne w biurze. Natomiast praca zdalna uzupełniająca polega na tym, że pracownik w wyjątkowych sytuacjach zabiera swoją pracę do domu. 

Nie można zapominać o tym, że wykonując pracę zdalną pracownik potrzebuje mieć w sobie dużo samodyscypliny do wykonywania w tej formie obowiązków służbowych, aby były one na jak najwyższym poziomie. Bowiem to on sam musi ustalić swój grafik, jak również pilnować ustalonych terminów realizacji poszczególnych zadań.