Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Categories

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

tablicy unijnej
Unijne tablice na stałe wpisały się w polski krajobraz. Znajdują się wszędzie tam, gdzie inwestycje budowlane, modernizacyjne i inne zostały sfinansowane w pełni lub częściowo z funduszy Unii Europejskiej. Ich wygląd i zawarta na nich treść nie mogą być dowolne. Sprawdź, jakie informacje powinny się na nich znaleźć.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablica unijna – co to takiego? 

Zanim jednak przejdziemy do wskazania, jakie dane należy umieścić na tablicy unijnej, wyjaśnijmy, czym ona w ogóle jest. To rodzaj szyldu, który pełni kilka funkcji: przede wszystkim informacyjną, ale też promocyjną i pamiątkową. Tablice unijne zawierają informacje o tym, że dana inwestycja została sfinansowana lub była współfinansowana ze środków z wybranego programu regionalnego albo operacyjnego Unii Europejskiej. 

W celu poinformowania opinii publicznej oraz osób i podmiotów uczestniczących w danym projekcie o uzyskanym dofinansowaniu beneficjent ma obowiązek umieścić w pobliżu inwestycji stosowną tablicę unijną. Założeniem jest bowiem to, że obywatele UE mają prawo wiedzieć, w jaki sposób są wykorzystywane finanse Unii Europejskiej. Co istotne, beneficjent powinien ponadto oznaczyć zgodnie z konkretnymi wytycznymi także broszury, plakaty, raporty, strony internetowe oraz wszystkie inne dokumenty, materiały promocyjne i informacyjne dotyczące prowadzonego projektu.

 

Co powinno znaleźć się na tablicy unijnej? 

Informacje i oznaczenia graficzne, które należy umieścić na tablicy unijnej, są ściśle określone. Nie można zatem dowolnie zaprojektować, a następnie wykonać szyldu. Na każdym z nich powinny znaleźć się pewne stałe elementy graficzne: 

  • znak Funduszy Europejskich, złożony z nazwy Fundusze Europejskie, symbolu graficznego oraz nazwy programu, z którego finansowania jest dana inwestycja,

  • znak Urzędu Marszałkowskiego albo herb województwa, w którym realizowany jest projekt,

  • znak Unii Europejskiej złożony z flagi UE, napisu Unia Europejska oraz nazwy funduszu, który współfinansuje projekt realizowany przez beneficjenta. 

Na każdej tablicy informacyjnej powinny się ponadto znaleźć dane dotyczące nazwy beneficjenta, tytułu projektu oraz jego celu, a także kwoty dofinansowania. Jej wielkość zależy od lokalizacji i charakteru projektu – tabliczka nie powinna być jednak mniejsza niż 80 × 120 cm. Wszystkie informacje i znaki graficzne muszą być czytelne. Szyld powinien być wyeksponowany przez cały okres trwania prac inwestycyjnych (np. budowy lub remontu obiektu), aż do zakończenia projektu. Obowiązkiem beneficjenta jest dbałość o jego stan techniczny oraz o to, aby zawarte na nim informacje były cały czas widoczne. Tabliczkę nieczytelną bądź uszkodzoną należy odrestaurować lub wymienić na nową. 

Chcesz zlecić profesjonalne wykonanie szyldów? Zaufaj doświadczeniu specjalistów ze Studia Printer. Firma wykonuje tablice unijne, ozdobne, drewniane oraz tablice informacyjne. Wrocław, Świdnica czy Krotoszyn – niezależnie od tego, gdzie na Dolnym Śląsku lub w Wielkopolsce chcesz umieścić tabliczki, Studio Printer sprawnie i fachowo wykona dla Ciebie zlecenie.