Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Categories

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

house
Najem okazjonalny wprowadzono po to, by zabezpieczyć interesy właścicieli mieszkań, którzy – w obawie przed niesolidnymi najemcami – nie chcieli ich wynajmować. Najem okazjonalny bowiem nie podlega rygorystycznym zapisom Ustawy o ochronie lokatorów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma również inne zalety – zarówno z punktu widzenia wynajmującego jak i najemcy.

 

Najem okazjonalny – zalety dla wynajmujących

Już na etapie podpisywania umowy najemca deklaruje po pierwsze – że ma gdzie mieszkać w razie eksmisji, wskazując tzw. mieszkanie rezerwowe, po drugie - godzi się na egzekucję, co powinno proces eksmisji zamknąć – w razie konieczności – w obszarze kilku dni. To powoduje, że najem okazjonalny zabezpiecza interesy właściciela mieszkania na wypadek problemów z najemcą. Ten nie będzie musiał czekać z egzekucja najemcy do czasu, aż gmina znajdzie dla niego lokal zastępczy, co w praktyce trwa latami.

Ale uwaga, najem okazjonalny jest specyficzną formą umowy – dotyczyć może jedynie lokali mieszkalnych, a sama umowa może zostać podpisana jedynie przez osoby fizyczne. Wynajmowanie na podstawie umowy o najem okazjonalny np. lokali usługowych jest niemożliwe. Podobnie niemożliwe jest wynajmowanie mieszkania firmie, która np. szuka wolnych lokali dla swoich pracowników. Umowa najmu okazjonalnego, wbrew nazwie, może trwać latami i obejmować nawet okres 10 lat – zawsze jednak musi być podpisana na określony czas.

 

Umowa o najem okazjonalny – procedury związane z umową

Właściciele mieszkań, którzy decydują się na najem okazjonalny zwykle przy sporządzeniu umowy posiłkują się wsparciem kancelarii notarialnych. De facto notariusz nie jest jednak potrzebny do podpisania umowy, choć i tak musi niektóre z załączników do niej potwierdzić. Zwykle więc załatwia się całość spraw związanych z umową podczas jednej wizyty w kancelarii. Najemca musi się zgodzić na taką formę podpisania umowy, bo to właśnie on będzie musiał złożyć, potwierdzone notarialnie, oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji oraz zapewnić, że opróżni mieszkanie, jeśli dojdzie do rozwiązania umowy z innych przyczyn niż wygaśnięcie samej umowy. Musi też wskazać lokal do którego będzie się mógł wtedy wyprowadzić – wystarczy tutaj oświadczenie właściciela takiego mieszkania o tym, że przyjmie „pod swój dach” najemcę.

To jeszcze nie koniec administracyjnych obowiązków. Umowę najmu okazjonalnego należy zgłosić do odpowiedniego ze względu na lokalizację urzędu skarbowego. Wynajmujący ma na to dwa tygodnie od czasu podpisania umowy. Musi również pamiętać, że do każdego 20 dnia miesiąca musi odprowadzić należny podatek – ryczałt w wysokości 8,5 procent.

 

Plusy najmu okazjonalnego dla najemców

Co do zasady, formę najmu okazjonalnego wprowadzono do polskiego prawodawstwa po to, by lepiej chronić stronę wynajmującą. Nie znaczy to jednak, że przy umowie o najem okazjonalny najemca jest pozbawiony wszelkich praw – umowa zapewnia i jemu pewne gwarancje, z których może skorzystać.

Największym minusem z punktu widzenia najemcy jest wspomniana konieczność wskazania lokalu, do którego może się wprowadzić na wypadek, gdyby musiał wynajmowany lokal opuścić. Jednak umowa o najem okazjonalny chroni również najemcę. Właściciel mieszkania może zerwać umowę najmu tylko z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Dopóki zaległości w opłacaniu czynsz nie przekroczą trzech miesięcy, albo w mieszkaniu nie będzie dochodziło do dewastacji, a sąsiedzi nie będą skarżyć się na uciążliwe sąsiedztwo najemca będzie właściwie nieusuwalny.

Najemca musi zdawać sobie sprawę, że w przypadku tego rodzaju najmu wynajmujący oczekują wyższej kaucji niż zwykle (na przykład takiej, która pozwoliłaby na szybkie przeprowadzenie egzekucji – to bowiem wynajmujący musi najpierw zapłacić komornikowi, a potem dopiero domagać się zwrotu kosztów od najemcy). Warto jednak pamiętać, że kaucja nie może być wyższa niż 12-krotność czynszu. By wysoką kaucję odzyskać, najemca powinien domagać się przy wprowadzeniu sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego, by przy opuszczaniu lokalu nie zarzucono mu zniszczenia sprzętów, co mogłoby skutkować zatrzymaniem kaucji.

Artykuł powstał przy współpracy z szukajlokum.pl

house
Najem okazjonalny wprowadzono po to, by zabezpieczyć interesy właścicieli mieszkań, którzy – w obawie przed niesolidnymi najemcami – nie chcieli ich wynajmować. Najem okazjonalny bowiem nie podlega rygorystycznym zapisom Ustawy o ochronie lokatorów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma również inne zalety – zarówno z punktu widzenia wynajmującego jak i najemcy.

 

Najem okazjonalny – zalety dla wynajmujących

Już na etapie podpisywania umowy najemca deklaruje po pierwsze – że ma gdzie mieszkać w razie eksmisji, wskazując tzw. mieszkanie rezerwowe, po drugie - godzi się na egzekucję, co powinno proces eksmisji zamknąć – w razie konieczności – w obszarze kilku dni. To powoduje, że najem okazjonalny zabezpiecza interesy właściciela mieszkania na wypadek problemów z najemcą. Ten nie będzie musiał czekać z egzekucja najemcy do czasu, aż gmina znajdzie dla niego lokal zastępczy, co w praktyce trwa latami.

Ale uwaga, najem okazjonalny jest specyficzną formą umowy – dotyczyć może jedynie lokali mieszkalnych, a sama umowa może zostać podpisana jedynie przez osoby fizyczne. Wynajmowanie na podstawie umowy o najem okazjonalny np. lokali usługowych jest niemożliwe. Podobnie niemożliwe jest wynajmowanie mieszkania firmie, która np. szuka wolnych lokali dla swoich pracowników. Umowa najmu okazjonalnego, wbrew nazwie, może trwać latami i obejmować nawet okres 10 lat – zawsze jednak musi być podpisana na określony czas.

 

Umowa o najem okazjonalny – procedury związane z umową

Właściciele mieszkań, którzy decydują się na najem okazjonalny zwykle przy sporządzeniu umowy posiłkują się wsparciem kancelarii notarialnych. De facto notariusz nie jest jednak potrzebny do podpisania umowy, choć i tak musi niektóre z załączników do niej potwierdzić. Zwykle więc załatwia się całość spraw związanych z umową podczas jednej wizyty w kancelarii. Najemca musi się zgodzić na taką formę podpisania umowy, bo to właśnie on będzie musiał złożyć, potwierdzone notarialnie, oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji oraz zapewnić, że opróżni mieszkanie, jeśli dojdzie do rozwiązania umowy z innych przyczyn niż wygaśnięcie samej umowy. Musi też wskazać lokal do którego będzie się mógł wtedy wyprowadzić – wystarczy tutaj oświadczenie właściciela takiego mieszkania o tym, że przyjmie „pod swój dach” najemcę.

To jeszcze nie koniec administracyjnych obowiązków. Umowę najmu okazjonalnego należy zgłosić do odpowiedniego ze względu na lokalizację urzędu skarbowego. Wynajmujący ma na to dwa tygodnie od czasu podpisania umowy. Musi również pamiętać, że do każdego 20 dnia miesiąca musi odprowadzić należny podatek – ryczałt w wysokości 8,5 procent.

 

Plusy najmu okazjonalnego dla najemców

Co do zasady, formę najmu okazjonalnego wprowadzono do polskiego prawodawstwa po to, by lepiej chronić stronę wynajmującą. Nie znaczy to jednak, że przy umowie o najem okazjonalny najemca jest pozbawiony wszelkich praw – umowa zapewnia i jemu pewne gwarancje, z których może skorzystać.

Największym minusem z punktu widzenia najemcy jest wspomniana konieczność wskazania lokalu, do którego może się wprowadzić na wypadek, gdyby musiał wynajmowany lokal opuścić. Jednak umowa o najem okazjonalny chroni również najemcę. Właściciel mieszkania może zerwać umowę najmu tylko z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Dopóki zaległości w opłacaniu czynsz nie przekroczą trzech miesięcy, albo w mieszkaniu nie będzie dochodziło do dewastacji, a sąsiedzi nie będą skarżyć się na uciążliwe sąsiedztwo najemca będzie właściwie nieusuwalny.

Najemca musi zdawać sobie sprawę, że w przypadku tego rodzaju najmu wynajmujący oczekują wyższej kaucji niż zwykle (na przykład takiej, która pozwoliłaby na szybkie przeprowadzenie egzekucji – to bowiem wynajmujący musi najpierw zapłacić komornikowi, a potem dopiero domagać się zwrotu kosztów od najemcy). Warto jednak pamiętać, że kaucja nie może być wyższa niż 12-krotność czynszu. By wysoką kaucję odzyskać, najemca powinien domagać się przy wprowadzeniu sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego, by przy opuszczaniu lokalu nie zarzucono mu zniszczenia sprzętów, co mogłoby skutkować zatrzymaniem kaucji.

Artykuł powstał przy współpracy z szukajlokum.pl

Strona 2

Wyposażenie gabinetu kosmetycznego - w co warto zainwestować na początek?

Krata – idealna na pogodę (nie tylko) w kratkę!