Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Categories

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

urlop wypoczynkowy pracownika jak poprawnie obliczac ilosc naleznych dni
Temat niezwykle istotny, zwłaszcza w okresie wakacyjnym. Urlop jest, poza wynagrodzeniem, jednym z najważniejszych uprawnień jakie przysługują zatrudnionej osobie. Jego wysokość zależy od stażu pracy danego pracownika. Jednak jego prawidłowe wyliczenie często rodzi wiele pytań i wątpliwości, zarówno ze strony pracownika, jak i pracodawcy.

 

 

 

 

 

 

 

Staż pracy - co się do niego wlicza. 

Stażem pracy nazywa się łączny czas zatrudnienia, udokumentowany świadectwami pracy. Nie uwzględnia się w nim przerw pomiędzy danymi okresami.

Jeśli jednak pracownik nie jest w posiadaniu takowego dokumentu, w wyniku np. likwidacji byłego zakładu pracy, może udowodnić fakt zatrudnienia dostarczając zaświadczenie z ZUS’u potwierdzające jego zgłoszenie do ubezpieczenia przez poprzedniego pracodawcę lub też wyrok sądowy, który nakazuje wydanie świadectwa. Organ jest zobowiązany umieścić tam informację o długości zatrudnienia w konkretnym miejscu. 

 

Kiedy pracownikowi nalicza się staż pracy, pomimo iż nie pozostaje on w stosunku pracy? 

W niektórych przypadkach przepisy prawa pozwalają na naliczanie stażu, nawet jeśli dana osoba nie jest objęta zatrudnieniem. Z uwagą należy sumować te okresy, ponieważ od tego zależy ostateczny kształt przysługujących uprawnień pracowniczych, które będą przysługiwać u przyszłego pracodawcy.

Załącznik:
co-sie-wlicza-w-staz-pracy.jpg

Z takimi okresami (tzw. okresami zaliczanymi) mamy do czynienia kiedy:

 • Pracownik zostaje przywrócony do pracy decyzją sądu.
 • Zatrudniony zostaje zwolniony z winy pracodawcy (np. likwidacja stanowiska pracy z powodów ekonomicznych), ze skróconym okresem wypowiedzenia. Ten okres również zostaje dodany do stażu pracy.
 • Obyta została czynna, zawodowa służba wojskowa.
 • Prowadzone było indywidualne gospodarstwo rolne lub pracownik w gospodarstwie prowadzonym przez współmałżonka.
 • Okres pobierania zasiłku z tytułu bezrobocia.
 • Praca poza granicami Polski, dla zagranicznego pracodawcy.
 • Przygotowania zawodowego, jeśli dotyczy osoby dorosłej.
 • Bezpłatny urlop szkoleniowy.
 • Służba w policji.
 • Urlop bezpłatny.

 

Nauka a staż pracy.

Jak powszechnie wiadomo lata edukacji również mają znaczenie przy wyliczaniu stażu pracy. Każdy ukończony etap (z uzyskanym stopniem naukowym/zawodowym) odpowiada następującej ilości lat:

 • zasadnicza szkoła zawodowa – 3 lata
 • szkoła średnia zawodowa – 5 lat
 • szkoła średnia ogólnokształcąca – 4 lat
 • szkoła policealna – 6 lat
 • uczelnia wyższa – 8 lat

 

 Co nie wlicza się do stażu pracy?

Jeśli ktoś pozostaje zatrudniony na innej podstawie niż stosunek pracy. Mowa tu o umowach cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenie czy umowa o dzieło. Pomimo, że prawo nakazuje odprowadzanie składek w ramach tego rodzaju zatrudnienia, nie uprawniają one do naliczania stażu pracy. Należy pamiętać, że umowy tego typu podlegają regulacjom Kodeksu cywilnego, a nie Kodeksu pracy. Jak ma to miejsce w przypadku umowy o pracę.

Do stażu pracy nie wlicza się również czas prowadzenia działalności gospodarczej.

 

------------

Marek Matuszek - 4profit.com.pl